bg-footer

BADANIA PSYCHOLOGICZNE DLA SĘDZIEGO, ASESORA, PROKURATORA, KURATORA, KOMORNIKA

Wykonujemy badania psychologiczne do pracy:

  • sędziego
  • asesora sądowego
  • do podjęcia aplikacji sądowej lub prokuratorskiej
  • prokuratora
  • komornika
  • asesora komorniczego
  • do podjęcia aplikacji komorniczej
  • kuratora społecznego
  • kuratora zawodowego
  • syndyka

Po badaniu wydaje się zaświadczenie o istnieniu bądź braku przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku.
Nie określa się terminu ważności.
Zdarza się, że na badanie trafiają kilkakrotnie te same osoby na kolejnych etapach kariery zawodowej.
Niekiedy potrzebują kolejnego badania osoby powtórnie ubiegające się o określone stanowisko.
Na życzenie klienta oprócz oryginału wydajemy odpisy zaświadczeń.

PRAWO

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych
Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych
kandydatów do objęcia urzędu sędziego.
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. i zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r Prawo o prokuraturze

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie badań
lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu asesora sądowego