bg-footer

BADANIA PSYCHOLOGICZNE DLA SĘDZIEGO, ASESORA, PROKURATORA, KURATORA, KOMORNIKA

Psycholog wykonujący poniższe badania musi mieć uprawnienia do badania osób posługujących się bronią, nawet jeśli badana osoba nie posiada lub nie stara się o pozwolenie na broń.

 • badania psychologiczne kuratora społecznego
 • badania psychologiczne kuratora zawodowego
 • badania psychologiczne sędziego
 • badania psychologiczne asesora sądowego
 • badania psychologiczne aplikanta aplikacji sędziowskiej
 • badania psychologiczne prokuratora
 • badania psychologiczne asesora prokuratorskiego
 • badania psychologiczne aplikanta aplikacji prokuratorskiej
 • badania psychologiczne aplikanta aplikacji prokuratorskiej
 • badania psychologiczne aplikanta aplikacji prokuratorskiej

Badania psychologiczne i lekarskie są potrzebne gdy:

 • przystępujesz do konkursu na stanowisko sędziego lub prokuratora,
 • podejmujesz pracę asesora sądowego lub asesora prokuratorskiego
 • jesteś kandydatem na aplikację sądową lub prokuratorską
 • jesteś kandydatem na aplikację kuratorską
 • podejmujesz pacę kuratora zawodowego lub kuratora społecznego
 • jesteś komornikiem , chcesz otworzyć kancelarię komorniczą
 • chcesz zostać asesorem komorniczym

Badanie kończy się wydaniem zaświadczenia psychologicznego i lekarskiego. Po badaniu wydaje się zaświadczenie o istnieniu bądź braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.
Nie określa się terminu ważności.
Zdarza się, że na badanie trafiają kilkakrotnie te same osoby na kolejnych etapach kariery zawodowej.
Niekiedy potrzebują kolejnego badania osoby powtórnie ubiegające się o określone stanowisko. Na życzenie klienta oprócz oryginału wydajemy odpisy zaświadczeń.

badanie lekarskie dla sędziego, prokuratora, komornika

PRAWO

PRAWO o ustroju sądów powszechnych.

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych do objęcia urzędu sędziego.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu asesora sądowego.

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 13.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy.

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych.

USTAWA z dnia 28 stycznia 2016 r.

Prawo o prokuraturze.

USTAWA z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.