bg-footer

Badania psychologiczne pracowników zabezpieczenia technicznego

Badania psychologiczne i lekarskie dla pracowników zabezpieczenia technicznego są potrzebne gdy:

  • pracujesz przy zabezpieczeniu technicznym,
  • posiadasz licencję pracownika zabezpieczenia technicznego
  • zajmujesz się technicznym zabezpieczeniem obiektów
  • wdrażasz techniczne systemy zabezpieczenia mienia

Wykonujemy kompleksowe badania psychologiczne i lekarskie dla osób pracujących przy zabezpieczeniu technicznym.
Badanie psychologiczne kończy się wydaniem zaświadczenia psychologicznego stwierdzającego czy osoba badana posiada zdolność do pracy przy zabezpieczeniu technicznym.
Badanie lekarskie kończy się wydaniem orzeczenia lekarskiego stwierdzającego czy osoba badana posiada zdolność do pracy przy zabezpieczeniu technicznym.

Badania dla pracowników zabezpieczenia technicznego

 

PRAWO

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.