bg-footer

Badania psychologiczne dla detektywów

Badania psychologiczne i lekarskie dla detektywów są potrzebne gdy:

  • jesteś detektywem
  • rozpoczynasz kurs detektywistyczny
  • jesteś na kursie na licencję detektyw
  • prowadzisz albo otwierasz firmę świadczącą usługi detektywistyczne

Rozpoczynasz kurs detektywistyczny, jesteś na kursie na licencję detektywa

Potrzebujesz badań psychologicznych i psychiatrycznych.

  • Przyszły detektyw (ubiegający się o wydanie licencji detektywa) potrzebuje badania psychologicznego i lekarskiego, które może wykonać lekarz
    psychiatra posiadający II stopień specjalizacji.

Jesteś detektywem, wykonujesz zawód detektywa, masz licencję detektywa

  • Osoba posiadająca licencję detektywa (detektyw) potrzebuje badania psychologicznego, badania psychiatrycznego oraz badania u lekarza orzecznika.
  • Wykonujemy badania psychologiczne i lekarskie dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa lub posiadających licencję detektywa.

Badanie kończy się wydaniem opinii psychologa oraz orzeczeniem lekarskim o braku/istnieniu przeciwwskazań do ubiegania się o wydanie lub do posiadania licencji detektywa.
Badania psychologiczne i lekarskie detektyw powinien powtarzać co 5 lat.
Przy ul. Grójeckiej 43 lok.12 A wykonujemy badania psychologiczne oraz lekarskie dla detektywów.

Badania dla detektywów

 

PRAWO

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm.
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa.