bg-footer

BADANIA KIEROWCÓW - ZASADY BADAŃ, PRZYKŁADOWE TESTY

NOWE ZASADY BADAŃ PSYCHOTECHNICZNYCH DLA KIEROWCÓW – RÓŻNICE, ZMIANY, PORADY, WSKAZÓWKI

Nasi klienci, kierowcy kategorii B prawa jazdy często nie wiedzą jakiego badanie potrzebują.

Zdarza się, że nie wiedzą tego nawet pracodawcy.

Przepisy dotyczące badań psychologicznych osób prowadzących pojazdy nie są jednoznaczne.

Wyjaśniamy:

KIEROWCY Z KATEGORIĄ B PRAWA JAZDY

  • kierowcy pojazdów służbowych, nie zatrudnieni na etacie kierowcy ( przedstawiciele handlowi, pracownicy administracji , kadra kierownicza) przechodzą badania w myśl ustawy o medycynie pracy. Badanie jest krótsze i tańsze. Kończy się bezterminowym zaświadczeniem, do przekazania lekarzowi medycyny pracy.
  • kierowcy zatrudnieni na etacie kierowcy (kierowcy TAXI, kierowcy – dostawcy, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, kurierzy) przechodzą badania w myśl ustawy o transporcie drogowym i ustawy o kierujących. Badanie jest dłuższe i droższe. Kończy się orzeczeniem psychologicznym ważnym maksymalnie 5 lat. Orzeczenie przekazuje się pracodawcy . W przypadku samozatrudnienia trzeba je mieć przy sobie ( do kontroli przez ITD).
  • skierowani decyzją starosty, zawsze są badani na podstawie ustawy o kierujących pojazdami . Badanie kończy się orzeczeniem psychologicznym bez terminu ważności. Należy przedłożyć je w wydziale komunikacji.

 

KIEROWCY Z KATEGORIĄ C, D, E PRAWA JAZDY:

  • przechodzą badania w myśl ustawy o transporcie drogowym i ustawy o kierujących. Badanie kończy się orzeczeniem psychologicznym ważnym maksymalnie 5 lat. Orzeczenie przekazuje się pracodawcy lub przedkłada w wydziale komunikacji. W przypadku samozatrudnienia trzeba je mieć przy sobie (do kontroli przez ITD)

BADANIA PSYCHOLOGICZNE WIDZIANE OCZAMI KIEROWCY

Psychotechnika – jak wyglądają badania
W trakcie badania wykonujesz różne testy psychologiczne.
Niektóre to „pytania i odpowiedzi”. Te testy badają osobowość. Wypełniasz formularze, odpowiadasz na różne pytania. To nic trudnego.
Są też testy „logiczne” Kierowcy mówią „książeczka” albo „obrazki”. Trzeba dopasować fragmenty wycięte z większej całości. Wybieramy te, które logicznie pasują do innych. Pierwsze zadania są tak dobrane żeby łatwo zrozumieć o co chodzi w następnych. Psycholog tłumaczy, wyjaśnia, pomaga jeśli trzeba.
Przechodzisz też badanie na aparatach. Musisz na przykład szybko naciskać pedał w odpowiedzi na światło lub dźwięk. Albo naciskasz przyciski palcami, tam gdzie zapalają się światełka.
Na koniec rozmawiasz dłużej z psychologiem. Pyta o doświadczenie, pracę, zdrowie. Potem omawia z Tobą wyniki. Na koniec dostajesz „orzeczenie psychologiczne” dla kierowcy, ważne 5 lat.

Badania psychotechniczne kierowców – przykładowe testy
Testy są różnego rodzaju. Część z nich to testy osobowości. Masz wypełnić formularz, gdzie są proste pytania. Przykłady: – „czy lubisz coś robić od razu czy raczej planować to wcześniej”, – „czy wolałbyś wypoczywać na plaży czy raczej jeździć na nartach wodnych”,- ”czy długo pamiętasz, jeśli ktoś cię zdenerwował”
Testy na uwagę – wyszukujesz i porządkujesz według kolejności liczby z tablicy, gdzie są chaotycznie ułożone.
Testy na myślenie. Widzisz narysowane obrazki. Musisz dopasować do nich fragmenty wycięte z całości. Zaczyna się od bardzo łatwych, żeby dobrze zrozumieć. Potem nabierasz wprawy i robisz trudniejsze. Psycholog tłumaczy i pomaga jeśli trzeba.
Badanie na aparatach. Mierzy się refleks, zręczność, tempo pracy. Naciska się przyciski ręką lub nogą w odpowiedzi na ustalony sygnał (światło lub dźwięk).
Rozmawia się też z psychologiem o pracy, o prowadzeniu samochodu, o zdrowiu. Psycholog mówi jakie są wyniki i wydaje orzeczenie ważne przez 5 lat.

Badania kierowców – jak wyglądają
Badania psychologiczne zmieniły się od pewnego czasu. Kiedyś były „patyczki” albo „lejce”. Teraz się tego nie robi. Nie ma też ciemni.
Bada się czas reakcji ( refleks) i zręczność („światełka”). To trochę podobne do tego co się robi w samochodzie podczas jazdy.
Potem jest badanie testami tzw. papierowymi. Są to różne pytania i odpowiedzi. Zaznacza się na arkuszach „tak” lub „nie”. Pytania dotyczą codziennych spraw, co lubisz robić , co sądzisz o czymś, co ci się podoba itp.
Wykonuje się też testy logicznego myślenia („książeczka”) i uwagi („tablice”). Dopasowuje się do siebie „obrazki” w sposób logiczny. Porządkuje się liczby w odpowiedniej kolejności. Psycholog wszystko dokładnie tłumaczy. Można poprawiać błędy.
Wyniki testów mówią o tym jaki jesteś w różnych sytuacjach m.in. na drodze. Jak szybko orientujesz się w sytuacji. Na ile prawidłowo reagujesz.
Rozmawiasz na koniec z psychologiem, który pyta o doświadczenie, dotychczasową pracę i o stan zdrowia. Potem mówi jak wypadło badanie i wydaje orzeczenie psychologiczne do pracy kierowcy. Pozytywne orzeczenie jest ważne przez 5 lat

Psychotechnika – testy przykłady
Testy psychologiczne dzielą się na papierowe i aparatowe.
Te pierwsze składają się z wielu pytań. Dajemy na nie odpowiedzi „tak” albo „nie”. Mogą dotyczyć tego co się lubi np. „czy lubisz rozmawiać o innych” albo ”czy lubisz szybką jazdę”. Mogą dotyczyć tego co zwykle robisz: „czy przerywasz rozmowę, jeśli cię nudzi”. Te testy badają osobowość i temperament.
Bada się też koncentrację uwagi i myślenie logiczne. Często jest to tzw. „książeczka” gdzie trzeba dopasować do siebie różne figury. Psycholog dokładnie tłumaczy. Zaczyna się zawsze od bardzo łatwych przykładów, żeby dobrze rozumieć o co chodzi. Często nie trzeba zrobić wszystkich zadań do końca, można też poprawiać błędy.
Na aparatach sprawdza się refleks – reakcję na sygnały (światło lub dźwięk) oraz tempo pracy (naciskanie przycisków w różnym rytmie). Łatwo można zrozumieć o co chodzi.
Jest też rozmowa z psychologiem, trochę pytań o zawód, pracę, zdrowie. Potem jest podsumowanie wyników. Na koniec dostaje się orzeczenie psychologiczne, ważne przez 5 lat.

Badania psychotechniczne – na czym polegają
Badania psychologiczne polegają na sprawdzaniu Twoich możliwości(sprawności).
Badanie refleksu i zręczności wykonuje się na specjalnych aparatach. Zadania są proste. Na przykład należy naciskać pedały lub przyciski w odpowiedzi na sygnały: kolorowe światła albo dźwięk.
W badaniu sprawdza się też cechy osobowości, np. czy ktoś lubi się narażać, czy jest wybuchowy albo czy liczy się z innymi. Testy osobowości to papierowe formularze. Odpowiada się „tak” albo „nie” na pytania takie jak: „czy chętnie podejmujesz wyzwania’, „czy lubisz próbować nieznane potrawy”, ”czy zdarza się, że bywasz zazdrosny”.
Bada się też myślenie i koncentrację. Przeważnie polega to na odnajdowaniu liczb, albo uzupełnianiu wyciętych z figur fragmentów. Często nie trzeba zrobić całego zadania. Wolno się też pomylić.
Psycholog w końcowej rozmowie opisuje wyniki testów. Z psychologiem rozmawia się też o pracy, o doświadczeniach na drodze, o stanie zdrowia.
Po badaniach dostaje się orzeczenie psychologiczne. Termin ważności- 5 lat.

Badania psychotechniczne – testy
Są dwa rodzaje testów. Jeden rodzaj to pytania i odpowiedzi. Tu każda odpowiedź jest dobra, po prostu pokazujesz jaki jesteś. Sprawdzają czy lubisz ryzyko, czy panujesz nad sobą, czy jesteś skłonny do współdziałania.
Drugi rodzaj to zadania do wykonania. Musisz na przykład dopasować do całości wycięty fragment , albo znaleźć jedną figurę która pasuje do kilku innych. Tu się sprawdza na ile logicznie myślisz, jak sobie poradzisz z rozumieniem różnych sytuacji. Wolno popełniać błędy. W razie kłopotów psycholog pomaga zrozumieć o co chodzi.
Są też zadania przy aparatach. Trzeba szybko reagować np. na światło lub dźwięk. Bada się tak refleks, zręczność, tempo reakcji. Naciska się przyciski lub pedał, trochę tak, jak w samochodzie.
Potem omawia się wyniki z psychologiem i otrzymuje się orzeczenie psychologiczne. Ważne jest zazwyczaj przez 5 lat.