bg-footer

BADANIA KIEROWCÓW - ZASADY BADAŃ, PRZYKŁADOWE TESTY

NOWE ZASADY BADAŃ PSYCHOTECHNICZNYCH DLA KIEROWCÓW – RÓŻNICE, ZMIANY, PORADY, WSKAZÓWKI

Nasi klienci, kierowcy kategorii B prawa jazdy często nie wiedzą jakiego badanie potrzebują.

Zdarza się, że nie wiedzą tego nawet pracodawcy.

Przepisy dotyczące badań psychologicznych osób prowadzących pojazdy nie są jednoznaczne.

Wyjaśniamy:

KIEROWCY Z KATEGORIĄ B PRAWA JAZDY

  • kierowcy pojazdów służbowych, nie zatrudnieni na etacie kierowcy ( przedstawiciele handlowi, pracownicy administracji , kadra kierownicza) przechodzą badania w myśl ustawy o medycynie pracy. Badanie jest krótsze i tańsze. Kończy się bezterminowym zaświadczeniem, do przekazania lekarzowi medycyny pracy.
  • kierowcy zatrudnieni na etacie kierowcy (kierowcy TAXI, kierowcy – dostawcy, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, kurierzy) przechodzą badania w myśl ustawy o transporcie drogowym i ustawy o kierujących. Badanie jest dłuższe i droższe. Kończy się orzeczeniem psychologicznym ważnym maksymalnie 5 lat. Orzeczenie przekazuje się pracodawcy . W przypadku samozatrudnienia trzeba je mieć przy sobie ( do kontroli przez ITD).
  • skierowani decyzją starosty, zawsze są badani na podstawie ustawy o kierujących pojazdami . Badanie kończy się orzeczeniem psychologicznym bez terminu ważności. Należy przedłożyć je w wydziale komunikacji.

 

KIEROWCY Z KATEGORIĄ C, D, E PRAWA JAZDY:

  • przechodzą badania w myśl ustawy o transporcie drogowym i ustawy o kierujących. Badanie kończy się orzeczeniem psychologicznym ważnym maksymalnie 5 lat. Orzeczenie przekazuje się pracodawcy lub przedkłada w wydziale komunikacji. W przypadku samozatrudnienia trzeba je mieć przy sobie (do kontroli przez ITD)

Kierowca w samochodzie

BADANIA PSYCHOLOGICZNE WIDZIANE OCZAMI KIEROWCY

Badania psychotechniczne, kto ich potrzebuje?

Muszą je robić kierowcy zawodowi. Tego wymagają przepisy. A więc, okresowo, „psychotechnikę” wykonują: kierowcy TAXI, kierowcy UBER, BOLT Driver, FREENOW , kierowcy autobusów sieciowych bądź turystycznych, samochodów ciężarowych, TIRów, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych (karetki, wozy strażackie, policyjne).
Drugą grupą są osoby, które muszą przejść badania psychologiczne ze względu na popełnione wykroczenia (”skierowanie od starosty”). Są to osoby w przeszłości prowadzące pojazd po spożyciu alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych, z przekroczonym limitem punktów karnych („skierowanie za punkty”, „zatrzymania prawa jazdy po alkoholu”).
Badania psychologiczne kierowców są równocześnie podobne i różne. Mają podobną strukturę (składają się z testów papierowych i aparatowych oraz z rozmowy tzw. wywiadu psychologicznego). Różnią się doborem testów i tematów, w zależności od powodów badania. Za każdym razem psycholog ma określić, w oparciu po zebrane informacje i wyniki testów, czy dana osoba ma predyspozycje i motywację do bezpiecznego zachowania podczas prowadzenia pojazdu.
Co Cię czeka na badaniu psychologicznym?

Będziesz wykonywał różnorodne zadania, wypełniał kwestionariusze psychologiczne, odpowiadał na pytania.
Testy badające cechy Twojej osobowości. Chodzi o sprawdzenie tych właściwości, które przyczyniają się do bezpiecznego zachowanie na drodze np: skłonność do ryzyka, równowaga emocjonalna, odporność na stres. Na koniec badania masz okazję dowiedzieć się jakie są Twoje wyniki i skonfrontować je z własną wiedzą na swój temat.
Dla sprawdzenia Twojej zdolności oceny sytuacji stosuje testy sprawności myślenia logicznego. Sprawdza się też zdolność koncentracji. W końcu mierzy się tempo i czas reakcji, a także „zręczność”.
Będziesz też „udzielał wywiadu”. Psycholog spyta o dotychczasowe doświadczenia, o przebieg kariery kierowcy, mandaty itp. Może też pytać o wypadki, sytuacje kryzysowe na drodze, o to jak sobie w nich radzisz. To jest okazja aby opowiedzieć jakim jesteś kierowcą, podać przykłady swoich kompetencji.
O wynikach psycholog informuje Cię przy podsumowaniu podczas wydawania orzeczenia.
Czy należy się obawiać testów psychologicznych?

Możesz czuć się zaniepokojony koniecznością wykonywania testów, odpowiedzi na wiele pytań, w których określasz swoje upodobania, typowe reakcje i skłonności.
Pewnie wiesz, że testy psychologiczne często wyposażone są w tzw. „skale kłamstwa”. Wbrew nazwie nie sprawdzają one Twojej prawdomówności. Chodzi o przyjrzenie się, w jakim stopniu Twoja potrzeba aby „dobrze wypaść”, modyfikuje udzielane odpowiedzi.
Trzeba przyznać, że w istocie psycholog chce zdobyć informacje o Twoich przeszłych i potencjalnych zachowaniach na drodze. Wiadomo bowiem, że od tego zależy bezpieczeństwo Twoje i innych użytkowników ruchu. Może być tak, że jesteś świetny technicznie, znakomicie reagujesz na bodźce, jesteś szybki i sprawny ale przy okazji przeceniasz swoje możliwości i nie doceniasz poziomu ryzyka.
Może być też tak, że Twoje tempo pracy jest niskie (jesteś wolny i dokładny), ale potrafisz się dobrze koncentrować i prawidłowo oceniać sytuację. Nie podejmujesz ryzyka, kiedy nie jest to niezbędne.
Ideałem jest kierowca sprawny ruchowo, dobrze orientujący się i skoncentrowany, logiczny i rozważny, bez skłonności do zachowań ryzykownych. Badanie pokazuje na ile jesteś bliski ideału. Masz teraz większą wiedzę na swój temat i możliwość jej wykorzystania.
Czy dla każdego kierowcy badanie psychologiczne przebiega tak samo?

Niezupełnie. Badania dla kierowców zawodowych są w gruncie rzeczy do siebie podobne. Psycholog analizuje te predyspozycje psychologiczne, które są istotne ze względu na specyfikę pracy np. jazda w długich trasach, narażenie na monotonię, zmęczenie, kontakt z klientem, albo izolacja, narażenie na szczególne ryzyko (wozy uprzywilejowane).
Nieco zaś inaczej wyglądają badania po zatrzymaniu prawa jazdy z powodu poważnych wykroczeń (punkty, alkohol, narkotyki). Tu podstawowa baza zadań do wykonania jest ta sama co w przypadku kierowców zawodowych. Inny jest jednak dobór testów osobowości. Nieco inaczej przebiega rozmowa. Zainteresowania psychologa dotyczy głównie powodu skierowania (alkohol, narkotyki, wypadek, powtarzające się inne wykroczenia). Wyniki testów analizowane są w tym kontekście i kierunku.
Badania psychologiczne kierowców – przeszkody i niespodzianki

Może być dla Ciebie zaskakujące, jak bardzo zmienia się Twoja sprawność w zależności od stopnia zmęczenia. Jeśli na badanie przyjdziesz niewyspany, przepracowany, możesz być rozczarowany wynikami, które uzyskasz. Nie są one odzwierciedleniem twoich możliwości, kiedy jesteś w dobrej formie. Ale mogą Ci pokazać, że kiedy jesteś zmęczony, robisz banalne błędy, tracisz wytrwałość, czy po prostu jesteś wolniejszy. Twoje możliwości bezpiecznego zachowania za kierownicą maleją.
Zdenerwowanie. Niektórzy z nas są bardziej wrażliwi na stres i szybciej reagują napięciem na sytuację, kiedy są podawani „sprawdzianowi”, „ocenie”. Pojawia się niepewność a nawet lęk , które potrafią trochę zdezorganizować i obniżyć poziom trzeźwego rozumowania i adekwatność reakcji. Psychologowie znają to zjawisko i wiedzą, że Twoje wyniki w stresie mogą różnić się od tych, które osiągasz w sytuacji znanej, przewidywalnej. Masz więc okazję dowiedzieć się, jak stres, zaskoczenie, nietypowe sytuacje zmieniają Twoje możliwości również w zakresie prowadzenia pojazdu. Na drodze nie unikniesz nieprzewidywalnego, ale możesz, znając swoje reakcje, dostosować styl jazdy do swoich możliwości.
Ciekawostką jest reakcja na dzwoniący przypadkiem, w trakcie badania, telefon. Czarno na białym możesz zobaczyć jak wydłuża się Twój czas reakcji bądź jakie popełniasz błędy skupiony na odebraniu telefonu albo ignorowaniu sygnału.
Są osoby, które na badania psychologiczne zgłaszają się z własnej woli, np. seniorzy. Zgłaszają się też osoby z dolegliwościami neurologicznymi.(np. po udarach). Chcą sprawdzić swoje możliwości psychomotoryczne. Badamy tempo i rytm pracy, koordynację, czas reakcji ale też oceniamy zdolności poznawcze, myślenie logiczne i zdolność koncentracji. Po zakończeniu badania kierowca uzyskuje od psychologa informację o wynikach i sugestie dotyczące prowadzenia pojazdu.
Badania psychologiczne i badania lekarskie taxi, czy można je zrobić w ANIMIE?

Testy psychologiczne do pracy to tzw. psychotechnika. Od dawna badania psychologiczne i badania lekarskie „na taksówkarza” są konieczne. Robi się je raz na 5 lat. Ostatnio są też wymagane od kierowców UBER, BOLT Driver, FREENOW.

Jakie są badania lekarskie „na taxi”, i czy badania dla kierowców nowych korporacji są takie same jak badania psychologiczne i lekarskie na taksówkarza? Czy badanie psychotechniczne i badania lekarskie na taxi można połączyć? Tak, kierowcy chcą w jednym miejscu wykonać komplet badań. To jest możliwe w pracowni psychologii pracy, jeśli współpracuje z lekarzem medycyny pracy.

W Pracowni ANIMA jest to możliwe w wybranych dniach tygodnia. Staramy się aby terminy były krótkie. Ustalamy je telefonicznie.

Ile kosztuje psychotechnika? Cena badań psychotechnicznych jest regulowana i wynosi 150 zł. Tyle samo kosztuję badania „na taksówkarza” i dla kierowcy UBER, BOLT Driver, FREENOW.

Badania psychotechniczne – na czym polegają

Badania psychologiczne polegają na sprawdzaniu Twoich możliwości(sprawności).
Badanie refleksu i zręczności wykonuje się na specjalnych aparatach. Zadania są proste. Na przykład należy naciskać pedały lub przyciski w odpowiedzi na sygnały: kolorowe światła albo dźwięk.
W badaniu sprawdza się też cechy osobowości, np. czy ktoś lubi się narażać, czy jest wybuchowy albo czy liczy się z innymi. Testy osobowości to papierowe formularze. Odpowiada się „tak” albo „nie” na pytania takie jak: „czy chętnie podejmujesz wyzwania’, „czy lubisz próbować nieznane potrawy”, ”czy zdarza się, że bywasz zazdrosny”.
Bada się też myślenie i koncentrację. Przeważnie polega to na odnajdowaniu liczb, albo uzupełnianiu wyciętych z figur fragmentów. Często nie trzeba zrobić całego zadania. Wolno się też pomylić.
Psycholog w końcowej rozmowie opisuje wyniki testów. Z psychologiem rozmawia się też o pracy, o doświadczeniach na drodze, o stanie zdrowia.
Po badaniach dostaje się orzeczenie psychologiczne. Termin ważności- 5 lat.
Badania psychotechniczne – testy

Są dwa rodzaje testów. Jeden rodzaj to pytania i odpowiedzi. Tu każda odpowiedź jest dobra, po prostu pokazujesz jaki jesteś. Sprawdzają czy lubisz ryzyko, czy panujesz nad sobą, czy jesteś skłonny do współdziałania.
Drugi rodzaj to zadania do wykonania. Musisz na przykład dopasować do całości wycięty fragment , albo znaleźć jedną figurę która pasuje do kilku innych. Tu się sprawdza na ile logicznie myślisz, jak sobie poradzisz z rozumieniem różnych sytuacji. Wolno popełniać błędy. W razie kłopotów psycholog pomaga zrozumieć o co chodzi.
Są też zadania przy aparatach. Trzeba szybko reagować np. na światło lub dźwięk. Bada się tak refleks, zręczność, tempo reakcji. Naciska się przyciski lub pedał, trochę tak, jak w samochodzie.
Potem omawia się wyniki z psychologiem i otrzymuje się orzeczenie psychologiczne. Ważne jest zazwyczaj przez 5 lat.