bg-footer

Badania kwalifikowanych pracowników ochrony

Badania psychologiczne i lekarskie pracowników ochrony są potrzebne gdy:

  • pracujesz w ochronie mienia
  • starasz się  o otrzymanie licencji kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej
  • chcesz przedłużyć licencję kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej
  • jesteś po kursie dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
  • pracujesz z bronią obiektową
  • masz dostęp do broni obiektowej
  • pracujesz ze środkami przymusu bezpośredniego : kajdanki, gaz , tonfa

Badania dla pracowników ochrony

BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW OCHRONY

 

Badania na kwalifikowanego pracownika ochrony:

Wykonujemy kompleksowe badania psychologiczne i lekarskie  dla osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
Oznacza to, że wykonujemy testy psychologiczne na licencje pracownika ochrony a także przeprowadzamy badania lekarskie pracowników ochrony fizycznej.
Psychotesty do ochrony – znaczą to samo co: badania psychologiczne, badanie licencyjne czy badania psychotechniczne do wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Używane są różna nazwy dla tych samych badań.

Jak często trzeba powtarzać badania okresowe pracowników ochrony?

Badania licencyjne dla pracowników należy obowiązkowo odnawiać.
Kwalifikowany pracownik ochrony badania  okresowe  przechodzi co 3 lata.
Konieczne jest wykonanie badania psychologicznego oraz badań lekarskich.

Ile czasu trwają testy psychologiczne pracownika ochrony ?

Samo badanie psychologiczne trwa od 1 do 1,5 godz., zależy to również od tempa w jakim je wykonuje kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej.
Kompleksowe badania kwalifikowanych pracowników ochrony, na licencję pracownika ochrony, zajmuje od 2 do 3 godzin.

Czy trzeba się przygotować do badań?

Nie trzeba żadnych specjalnych przygotowań. Najlepiej być wyspanym, wypoczętym i najedzonym.

Co jeśli kwalifikowany pracownik ochrony przychodzi na badania po nocnej zmianie ?

Zdarza się to często, jednak zmęczenie wydłuża czas badania. Trudniej się skoncentrować. Dobrze powiedzieć psychologowi o swoim zmęczeniu.

Kwalifikowany pracownik ochrony badania – jak przebiegają?

Badanie psychologiczne (psychotesty na licencję pracownika ochrony) polegają na wypełnieniu kilku kwestionariuszy psychologicznych i rozmowie z psychologiem upoważnionym do badania osób posługujących się bronią.
Testy psychologiczne  sprawdzają odporność na stres, dojrzałość emocjonalną i społeczną, zdolność logicznego myślenia.
Rozmowa dotyczy spraw zawodowych i osobistych. Psycholog pyta o pracę, o relacje rodzinne,  koleżeńskie, o samopoczucie i zdrowie.

Czym kończą się badania kwalifikowanego pracownika ochrony?

Badania psychologiczne kwalifikowanych pracowników ochrony kończą się wydaniem orzeczenia psychologicznego stwierdzającego czy osoba badana posiada zdolność do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej.
Badania lekarskie kwalifikowanych pracowników ochrony  kończą się wydaniem orzeczenia lekarskiego stwierdzającego czy osoba badana posiada zdolność do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej.

Gdzie kwalifikowany pracownik ochrony umawia się na badania lekarskie  i psychologiczne? 

Wszystkie testy na kwalifikowanego pracownika ochrony, psychologiczne i lekarskie  odbywają się w naszej placówce na Ochocie, przy ul. Grójeckiej 43 lok.12 A.
Zapisy prowadzimy telefonicznie,  można też, na badania pracowników ochrony, zapisać się na miejscu, w placówce. Zapraszamy.Oczekiwanie na termin badania na licencję pracownika ochrony nie przekracza kilku dni.

 

Kwalifikowany pracownik ochrony – badania ustalone przez PRAWO

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.