bg-footer

BADANIA KIEROWCÓW - ZATRZYMANE PRAWO JAZDY

Wykonujemy badania psychologiczne kierowcom skierowanych decyzją starosty po zatrzymaniu prawa jazdy

  • z powodu przekroczenia limitu punktów karnych
  • z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu
  • z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem innych środków psychoaktywnych

Badania psychologiczne:

  • kierowców sprawców wypadku drogowego

W orzeczeniu o braku bądź istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem po zatrzymaniu prawa jazdy nie określa się terminu ważności.

PRAWO

Ustawa z dn. 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 05 stycznia 2011
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy