bg-footer

Dopuszczenie do posiadania broni

Kto korzysta z badań do posługiwania się bronią?

Posiadanie broni w Polsce nie jest powszechne. W ubiegłych latach najczęściej na posiadanie broni pozwalano osobom, które potrzebowały ochrony osobistej (zagrożonych ze względu na majątek lub rodzaj wykonywanej pracy). Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni tradycyjnie otrzymywali również myśliwi.

Obecnie popularne staje się strzelectwo sportowe. Coraz częściej członkowie stowarzyszeń strzeleckich, oprócz patentu i licencji chcą mieć również własną broń. Starają się więc o prawo do posiadania broni strzeleckiej i często występują o dopuszczenie do posiadania broni kolekcjonerskiej. Na zawodach strzeleckich mogą korzystać z jednej i drugiej, a posiadanie własnej broni zwiększa szanse na dobre wyniki.

Promocja

Komplet badań

Badania psychologiczne i lekarskie  potrzebne do otrzymania pozwolenia na posiadanie broni

  • W placówce przy ul. Grójeckiej 43 lok.12 A wykonujemy równocześnie badania psychologiczne i lekarskie do posługiwania się bronią.
  • Po badaniu otrzymują Państwo dwa dokumenty potrzebne do złożenia na policji: orzeczenie psychologiczne do posługiwania się bronią oraz orzeczenie lekarskie do posługiwania się bronią.
  • Wszystkie badania zajmują około 2 – 3 godzin.

Dopuszczenie do posiadania broni

Zanim zaczniesz się starać o pozwolenie na zakup broni w Polsce.

Przede wszystkim obowiązuje Cię Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.

 

Jeśli chcesz uzyskać prawo do posiadania broni, przed Tobą szereg formalności.

Musisz zdać egzamin na dopuszczenie do posiadania broni, złożyć podanie o wydanie promesy na zakup broni, zdobyć zaświadczenie uprawniające do nabycia broni. Dopiero wtedy jest możliwy zakup broni.

Staranie o dopuszczenie do posiadania broni zaczynasz od zgłoszenia się do Wydziału Postępowań Administracyjnych policji (w Warszawie Komenda Stołeczna Policji przy ul. Nowolipie 2).

Aby złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia na zakup broni koniecznie należy przedstawić dwa orzeczenia: psychologiczne i lekarskie o braku przeciwwskazań do posługiwania się bronią.

Obydwa dokumenty możesz otrzymać u nas po kompleksowym badaniu psychologicznym i lekarskim.
Badania do posługiwania się bronią, badania na broń, lub badania do broni traktowane często jako testy psychologiczne dla posiadaczy broni – dotyczą osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. Mają wykluczyć spośród kandydatów osoby z zaburzeniami funkcjonowania psychologicznego.

Badania psychologiczne kończą się wydaniem orzeczenia stwierdzającego istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do posługiwania się bronią.
Badania lekarskie na posiadanie broni kończą się wydaniem orzeczenia lekarskiego stwierdzającego istnienie lub brak przeciwwskazań do posługiwania się bronią.
Te dwa dokumenty są niezbędne aby uzyskać zaświadczenie uprawniające do nabycia broni do ochrony osobistej, myśliwskie, sportowej bądź kolekcjonerskiej.

 

Termin ważności badań

Dopuszczenie do posiadania broni kieruje się szczegółowymi przepisami, które określają termin ważności badań psychologicznych.
W przypadku broni bojowej lub gazowej badanie należy powtarzać co 5 lat.

Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni myśliwskiej rządzi się nieco innymi przepisami.

Dobrze wiedzieć, że za 4 lata, dokładnie od 1 kwietnia 2023 r., posiadaczy broni palnej do celów łowieckich będą obowiązywać okresowe badania psychologiczne i lekarskie w myśl nowelizacji ustawy o broni i amunicji.

Do 2023 r. testy psychologiczne i badania lekarskie na posiadanie broni wymagane są jedynie przy pierwszym i kolejnym występowaniu o broń.

Należy również pamiętać, że orzeczenie psychologiczne i lekarskie na posiadanie broni ważne jest przez 3 miesiące od daty badania.

Po badaniu otrzymują Państwo dwa dokumenty potrzebne do złożenia na policji aby starać się o dopuszczenie do posiadania broni : orzeczenie psychologiczne do posługiwania się bronią oraz orzeczenie lekarskie do posługiwania się bronią.

Wszystkie badania do zaświadczenia uprawniające go do nabycia broni zajmują od 2,5 do 3 godzin.

 

Na czym polegają badania psychologiczne dla posiadaczy broni?

Psycholog powinien stwierdzić czy osoba badana nie wykazuje zaburzeń natury psychologicznej (wymienionych w ustawie o broni i amunicji), sprawdza czy jest sprawna umysłowo i posiada pełną zdolność psychiczną do dysponowania bronią.

Badanie psychologiczne do posługiwania się bronią obejmuje ocenę:

  • poziomu umysłowego
  • osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych
  • poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej

Psycholog sprawdza poziom funkcjonowania psychologicznego i stwierdza czy występują istotne zaburzenia w tym zakresie, a więc czy jest możliwe dopuszczenie do posiadania broni.

Wykonujemy również potrzebne badanie psychiatryczne.

 

Jak długo trwa badanie poprzedzające zaświadczenie uprawniające do nabycia broni?

Samo badanie psychologiczne trwa od 1 do 2 godzin, w zależności od tempa pracy osoby badanej.
Na komplet badań na dopuszczenie do posiadania broni trzeba przeznaczyć od 2,5 do 3 godzin.
Informacja o wynikach przekazywana jest bezpośrednio po badaniu.
Badania wykonywana są tylko przez uprawnionych psychologów na zasadach określonych przepisami prawa.

 

Testy psychologiczne do posiadania broni – na czym polegają?

Testy psychologiczne to część badania psychologicznego do posługiwania się bronią (na badanie składa się jeszcze rozmowa z psychologiem). Testy są różnorodne. Jedne dotyczą sprawności intelektualnej, inne cech osobowości bądź temperamentu. Badanie psychologiczne ma ustalić czy istnieją przeciwwskazania natury psychologicznej. Chodzi o zaburzenia, które są wymienione w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni.

 

Testy psychologiczne a pozwolenie na broń – czy można ubiegać się o pozwolenie na broń bez badań (testów) psychologicznych?

O tym, że są niezbędne mówi Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji Określa ona zasady wydawania pozwoleń na broń. W art. 15 i 15 a-l dokładnie opisuje reguły wykonywania badań psychologicznych i lekarskich oraz określa uprawnienia psychologów i lekarzy do badań na dopuszczenie do posiadania broni. Lista upoważnionych psychologów dostępna jest na stronie:
http://wpa.policja.waw.pl/wpa/bron/wykazy-lekarzy-i-psycho/525,dok.html

 

Badania lekarskie a pozwolenie na broń – czy można ubiegać się o pozwolenie na broń bez badań lekarskich?

Badania lekarskie, podobnie jak psychologiczne, są nieodzowne przy staraniu się o pozwolenie na posługiwanie się bronią. Są wymagane przez Ustawę o broni i amunicji. Przy składaniu dokumentów w komendzie policji na dopuszczenie do posiadania broni wymagane są obydwa orzeczenia: psychologiczne i lekarskie. Lista lekarzy uprawnionych do badań znajduje się na stronie:
http://wpa.policja.waw.pl/portal/wpa/119/525/Wykaz_psychologow.html

Badanie psychologiczne to jeden z etapów konieczny do pokonania przy staraniu się o uzyskanie pozwolenia na broń (lub licencję pracownika ochrony, lub koncesję do obrotu bronią). Dokładne informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie Komendy Stołecznej Policji – Wydział Postępowań Administracyjnych.

http://wpa.policja.waw.pl/portal/wpa/105/918/start.html

 

Jeszcze dzisiaj umówisz się telefonicznie na najbliższe badanie psychologiczne i lekarskie potrzebne aby uzyskać zaświadczenie uprawniające do nabycia broni

 

PRAWO

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji .

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.

Promocja

Komplet badań

Badania psychologiczne i lekarskie  potrzebne do otrzymania pozwolenia na posiadanie broni

  • W placówce przy Grójeckiej 43 lok.12 wykonujemy równocześnie badania psychologiczne i lekarskie do posługiwania się bronią.
  • Po badaniu otrzymują Państwo dwa dokumenty potrzebne do złożenia na policji: orzeczenie psychologiczne do posługiwania się bronią oraz orzeczenie lekarskie do posługiwania się bronią.
  • Wszystkie badania zajmują około 2 – 3 godzin.