bg-footer

BADANIA PSYCHOLOGICZNE DLA OCHRONIARZY I DETEKTYWÓW

Ochrona

Wykonujemy badania psychologiczne dla osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
Badania psychologiczne

 • do pracy w ochronie mienia
 • do otrzymania licencji pracownika ochrony
 • do przedłużenia licencji pracownika ochrony
 • dla pracowników zabezpieczenia technicznego

Zaczynasz pracę w ochronie i potrzebne są Ci badania psychologiczne?

 • Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej zgodnie z przepisami musi wykonywać badania psychologiczne i lekarskie.
 • Badania psychologiczne i lekarskie dla pracowników ochrony fizyczne należy powtarzać co 3 lata
 • Badanie psychologiczne (testy psychologiczne) sprawdzają dojrzałość emocjonalną, odporność na stres, zdolność logicznego myślenia.
 • Badanie psychologiczne kończy się wydaniem orzeczenia psychologicznego stwierdzającego czy osoba badana posiada zdolność do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej
 • Dwa razy w tygodniu przy ul. Grójeckiej 43 lok.12 A, można wykonać równocześnie badania psychologiczne oraz badania lekarskie
 • Badanie lekarskie kończy się wydaniem orzeczenia lekarskiego stwierdzającego czy osoba badana posiada zdolność do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej

Badania dla pracownika ochrony

DETEKTYWI

Wykonujemy badania psychologiczne dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa lub posiadających licencję detektywa.

Badanie kończy się wydaniem opinii psychologa o braku przeciwwskazań psychologicznych do ubiegania się o wydanie lub do posiadania licencji detektywa

Detektyw oprócz badania psychologicznego potrzebuje też, zgodnie z przepisami badania lekarskiego:

 • Przyszły detektyw (ubiegający się o wydanie licencji detektywa) potrzebuje badania lekarskiego, które może wykonać lekarz psychiatra posiadający II stopień specjalizacji.
 • Osoba posiadająca licencję detektywa (detektyw) potrzebuje badania dwóch specjalistów: lekarza orzecznika oraz lekarza psychiatry

Badania psychologiczne i lekarskie detektyw powinien powtarzać co 5 lat.

Dwa razy w tygodniu przy ul. Grójeckiej 43 lok.12 A można wykonać równocześnie badania psychologiczne oraz badania u lekarza orzecznika.

Kwalifikowany pracownik ochrony – badania

Badania kwalifikowanych pracowników ochrony (psychologiczne i lekarskie) różnią się od badań umożliwiających dopuszczenie do posiadania broni:

 • Badania pracowników ochrony dotyczą tylko kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
 • Badanie umożliwiające posiadanie broni – to badanie dla osób, które posiadają albo zamierzają zakupić broń prywatną: do ochrony osobistej, myśliwską, sportową lub kolekcjonerską.

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej może (ale nie musi), mieć w pracy dostęp do broni obiektowej.
Pracownika ochrony obowiązują badania na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. Nie obowiązują go badania umożliwiające posiadanie broni.
Na badania kwalifikowanych pracowników ochrony składają się testy psychologiczne na licencję pracownika ochrony, oraz badania lekarskie pracownika ochrony fizycznej.

Orzeczenia psychologiczne i lekarskie kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wydają po badaniach:

 • psycholog uprawniony do badania osób posługujących się bronią
 • lekarz orzecznik (lekarz medycyny pracy) uprawniony do badania osób posługujących się bronią.

 

Badania okresowe pracowników ochrony psychologiczne i lekarskie powtarzać należy co 3 lata. Badania określają zdolność do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej.

Według przepisów obowiązujących od 2 grudnia 2015 r, aby zostać kwalifikowanym pracownikiem ochrony, należy ukończyć kurs ochrony zakończony egzaminem.

Jest to kilkutygodniowe szkolenie, które pozwala uzyskać wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej to odpowiednik dawnej licencji pracownika ochrony.

Dlatego często mówi się potocznie: badania licencyjne pracownika ochrony, psychotesty na licencje pracownika ochrony, albo badania do licencji pracownika ochrony. Według aktualnych przepisów i nomenklatury urzędowej są to „badania kwalifikowanych pracowników ochrony”, lub „badania na kwalifikowanego pracownika ochrony”.

Większość firm najchętniej zatrudnia kwalifikowanych pracowników ochrony, z ukończonym kursem ochrony.

Kwalifikowany pracownik ochrony badania kompleksowe wykona w naszej pracowni dwa razy w tygodniu.

Badania dla pracowników ochrony trwają od 2 do 3 godzin.

Badania kwalifikowanych pracowników ochrony kończą się wydaniem orzeczenia psychologicznego i lekarskiego o istnieniu, bądź braku zdolności do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej.

Orzeczenia psychologiczne i lekarskie należy dostarczyć do Wydziału Postępowań Administracyjnych w Warszawie – jest to KSP, ul. Nowolipie 2.
http://wpa.policja.waw.pl

Często to samo orzeczenie potrzebne jest również pracodawcy. Dlatego badania licencyjne pracowników ochrony kończą się u nas wydaniem orzeczeń w dwu egzemplarzach.

PRAWO

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych.
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa.
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.