bg-footer

BADANIA PSYCHOTECHNICZNE: INSTRUKTOR I EGZAMINATOR NAUKI JAZDY

Wykonujemy badania psychologiczne (tzw. psychotechnikę) dla:

  • kandydatów na instruktorów
  • do pracy instruktora
  • do pracy egzaminatora
  • kandydatów na egzaminatorów

Orzeczenie o braku bądź istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku instruktora i egzaminatora jest ważne przez 5 lat dla osób do 60-tego roku życia oraz 2,5 roku dla osób powyżej 60-tego roku życia.

Badanie psychotechniczne dla instruktora i egzaminatora

PRAWO

 

Ustawa z dn. 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 05.01. 2011
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy