bg-footer

Nasz zespół

mgr Olga  Modzelewska

mgr Olga
Modzelewska

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Łódzkiego – specjalność rodzina, rozwój i edukacja. Uprawnienia do badania kierowców zdobyła w 2013 r. na studiach podyplomowych z zakresu psychologii transportu na Uniwersytecie Jagiellońskim (wpis do ewidencji marszałka województwa łódzkiego). Posiada doświadczenie zawodowe jako konsultant dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej, zdobyte zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Mgr Sylwia  Dziekańska

Mgr Sylwia
Dziekańska

Absolwentka psychologii społecznej (Uniwersytet SWPS 2014 r.) oraz, podyplomowo, psychologii transportu (Uniwersytet SWPS 2017 r.). Trenerka biznesu (certyfikat 2016 r.). Prywatnie miłośniczka psów.

Mgr Dagmara Jędrzejewska

Mgr Dagmara Jędrzejewska

Ukończyła psychologię w WSFiZ w Warszawie (specjalność psychologia kliniczna) oraz pedagogikę społeczną na Uniwersytecie Łódzkim. Uprawnienia do badania kierowców zdobyła w 2017 r. na studiach podyplomowych z zakresu psychologii transportu na Uniwersytecie Warszawskim (wpis do ewidencji marszałka województwa łódzkiego). Uczestniczyła w szkoleniach z zakresu przeprowadzania badań profilaktycznych, oraz badań psychologicznych osób kierujących pojazdami.

mgr Magdalena   Gowin

mgr Magdalena
Gowin

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim w 2014 r. – specjalność psychologia pracy i organizacji. Rok później ukończyła studia podyplomowe z psychologii transportu zdobywając uprawnienia do badania osób kierujących pojazdami.

Mgr agata   bronikowska

Mgr agata
bronikowska

Absolwentka UW. Specjalista I stopnie – psycholog kliniczny, psycholog pracy. Posiada uprawnienia do badania kierowców potwierdzone w Instytucie Transportu Samochodowego. Ukończyła szkolenie w Polskim Towarzystwie Psychologicznym wymagane do nabycia uprawnień do badania osób posługujących się bronią (wpis do rejestru Komendy Stołecznej Policji ). Prowadzi wykłady i warsztaty z psychologii dla instruktorów i egzaminatorów w ramach współpracy z WORD.

mgr Monika   Jankowska

mgr Monika
Jankowska

Absolwentka psychologii KUL. Uprawnienia do badania kierowców zdobyła w trakcie ukończonych w 2007 roku studiów podyplomowych organizowanych przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie we współpracy z Instytutem Transportu Samochodo­wego (wpis do ewidencji Marszałka Województwa Lubelskiego). Uczestniczka wielu kursów i szkoleń, m.in.: „Psychologiczna ekspertyza sądowa”, „Specjalista rekrutacji i selekcji kadr”, „Interwencja kryzysowa”.

mgr Dorota   Wysokińska

mgr Dorota
Wysokińska

Absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie – specjalność społeczna psychologia kliniczna. Uprawnienia do badania kierowców zdobyła w 2013 r. na studiach podyplomowych z zakresu psychologii transportu na Uniwersytecie Warszawskim (wpis do ewidencji marszałka województwa lubelskiego). Uczestniczyła w szkoleniach z neuroobrazowania ludzkiego mózgu w kontekście badań psychologicznech oraz z zakresu interwencji kryzysowej.

A może Ty chcesz się znaleźć w tym miejscu?

A może Ty chcesz się znaleźć w tym miejscu?

anima@pracowniaanima.pl