bg-footer

Nasz zespół

img1

Mgr agata
bronikowska

Absolwentka UW. Specjalista I stopnie – psycholog kliniczny, psycholog pracy. Posiada uprawnienia do badania kierowców potwierdzone w Instytucie Transportu Samochodowego. Ukończyła szkolenie w Polskim Towarzystwie Psychologicznym wymagane do nabycia uprawnień do badania osób posługujących się bronią (wpis do rejestru Komendy Stołecznej Policji ). Prowadzi wykłady i warsztaty z psychologii dla instruktorów i egzaminatorów w ramach współpracy z WORD.

img2

mgr Dorota
Wysokińska

Absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie – specjalność społeczna psychologia kliniczna. Uprawnienia do badania kierowców zdobyła w 2013 r. na studiach podyplomowych z zakresu psychologii transportu na Uniwersytecie Warszawskim (wpis do ewidencji marszałka województwa lubelskiego). Uczestniczyła w szkoleniach z neuroobrazowania ludzkiego mózgu w kontekście badań psychologicznech oraz z zakresu interwencji kryzysowej.

img3

mgr Magdalena
Gowin

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim w 2014 r. – specjalność psychologia pracy i organizacji. Rok później ukończyła studia podyplomowe z psychologii transportu zdobywając uprawnienia do badania osób kierujących pojazdami.

img4

mgr Olga
Modzelewska

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Łódzkiego – specjalność rodzina, rozwój i edukacja. Uprawnienia do badania kierowców zdobyła w 2013 r. na studiach podyplomowych z zakresu psychologii transportu na Uniwersytecie Jagiellońskim (wpis do ewidencji marszałka województwa łódzkiego). Posiada doświadczenie zawodowe jako konsultant dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej, zdobyte zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

img5

Mgr Sylwia
Dziekańska

Absolwentka psychologii społecznej (Uniwersytet SWPS 2014 r.) oraz, podyplomowo, psychologii transportu (Uniwersytet SWPS 2017 r.). Trenerka biznesu (certyfikat 2016 r.). Prywatnie miłośniczka psów.

img6

mgr Ewa
Łach

Ukończyła psychologię w WSFiZ w Warszawie – specjalność psychologia kliniczna. Uprawnienia do badania kierowców zdobyła na studiach podyplomowych „Psychologia Transportu” na Uniwersytecie Warszawskim w 2009 roku. Ukończyła kursy języka migowego KSS-1 i KSS-2. Dietetyk, specjalista ds. żywienia SGGW Warszawa www.zdrowonastawieni.pl.

img7

mgr Monika
Jankowska

Absolwentka psychologii KUL. Uprawnienia do badania kierowców zdobyła w trakcie ukończonych w 2007 roku studiów podyplomowych organizowanych przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie we współpracy z Instytutem Transportu Samochodo­wego (wpis do ewidencji Marszałka Województwa Lubelskiego). Uczestniczka wielu kursów i szkoleń, m.in.: „Psychologiczna ekspertyza sądowa”, „Specjalista rekrutacji i selekcji kadr”, „Interwencja kryzysowa”.

img8

A może Ty chcesz się znaleźć w tym miejscu?

anima@pracowniaanima.pl