bg-footer

Nasz zespół

img1

Mgr agata
bronikowska

Absolwentka UW. Specjalista I stopnie – psycholog kliniczny, psycholog pracy. Posiada uprawnienia do badania kierowców potwierdzone w Instytucie Transportu Samochodowego. Ukończyła szkolenie w Polskim Towarzystwie Psychologicznym wymagane do nabycia uprawnień do badania osób posługujących się bronią (wpis do rejestru Komendy Stołecznej Policji ). Prowadzi wykłady i warsztaty z psychologii dla instruktorów i egzaminatorów w ramach współpracy z WORD.

img2

mgr Dorota
Wysokińska

Absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie – specjalność społeczna psychologia kliniczna. Uprawnienia do badania kierowców zdobyła w 2013 r. na studiach podyplomowych z zakresu psychologii transportu na Uniwersytecie Warszawskim (wpis do ewidencji marszałka województwa lubelskiego). Uczestniczyła w szkoleniach z neuroobrazowania ludzkiego mózgu w kontekście badań psychologicznech oraz z zakresu interwencji kryzysowej.

img3

mgr Magdalena
Gowin

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim w 2014 r. – specjalność psychologia pracy i organizacji. Rok później ukończyła studia podyplomowe z psychologii transportu zdobywając uprawnienia do badania osób kierujących pojazdami.

img4

mgr Olga
Modzelewska

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Łódzkiego – specjalność rodzina, rozwój i edukacja. Uprawnienia do badania kierowców zdobyła w 2013 r. na studiach podyplomowych z zakresu psychologii transportu na Uniwersytecie Jagiellońskim (wpis do ewidencji marszałka województwa łódzkiego). Posiada doświadczenie zawodowe jako konsultant dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej, zdobyte zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

img5

mgr Ewa
Łach

Ukończyła psychologię w WSFiZ w Warszawie – specjalność psychologia kliniczna. Uprawnienia do badania kierowców zdobyła na studiach podyplomowych „Psychologia Transportu” na Uniwersytecie Warszawskim w 2009 roku. Ukończyła kursy języka migowego KSS-1 i KSS-2. Dietetyk, specjalista ds. żywienia SGGW Warszawa www.zdrowonastawieni.pl.

img6

mgr Monika
Jankowska

Absolwentka psychologii KUL. Uprawnienia do badania kierowców zdobyła w trakcie ukończonych w 2007 roku studiów podyplomowych organizowanych przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie we współpracy z Instytutem Transportu Samochodo­wego (wpis do ewidencji Marszałka Województwa Lubelskiego). Uczestniczka wielu kursów i szkoleń, m.in.: „Psychologiczna ekspertyza sądowa”, „Specjalista rekrutacji i selekcji kadr”, „Interwencja kryzysowa”.

img7

A może Ty chcesz się znaleźć w tym miejscu?

anima@pracowniaanima.pl