bg-footer

BADANIA KIEROWCÓW SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

Wykonujemy badania psychologiczne (tzw. psychotechnikę) dla osób prowadzących pojazdy w ramach obowiązków służbowych (nie zatrudnionych jako kierowcy).

Badania psychologiczne:

  • do prowadzenia pojazdu służbowego (kat B)

Badanie kończy się wydaniem „zaświadczenia o wyniku przeprowadzonej konsultacji psychologicznej”.

Psycholog nie określa terminu ważności badania, ale może to zrobić na życzenie badanego lub jego pracodawcy.

Termin ważności wynosi wówczas 5 lat dla osób do 60-tego roku życia i 2,5 roku dla osób powyżej 50-tego roku życia.

Badania osób kierującym pojazdami służbowymi przeprowadza się od 2010 roku, w ramach badań medycyny pracy.

Początkowo wynikało to z zalecenia Krajowego Konsultanta Medycyny Pracy. Uznano, że osoby kierujące w ramach obowiązków służbowych spędzają za kierownicą tyle samo czasu co kierowcy zawodowi. Potrzebują zatem wykazać się odpowiednią sprawnością.

Od 2011 roku obowiązek badania psychologicznego określają konkretne przepisy.

 

Kierowca w samochodzie służbowym

PRAWO

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy

Rozporządzenie .Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych