bg-footer

BADANIA KIEROWCÓW

Wykonujemy badania kierowców (tzw. psychotechnikę) dla kandydatów na kierowców kat D, C, D+E, C+E.

  • do pracy kierowcy
  • do pracy kierowcy pojazdu uprzywilejowanego
  • kierowców rajdowych

Orzeczenie o braku bądź istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy lub do kierowania pojazdem jest ważne przez 5 lat dla kierowców do 60-tego roku życia oraz 2,5 roku dla kierowców powyżej 60-tego roku życia.

Po jednorazowym badaniu psychologicznym („psychotechnice”) możemy wydać kilka różnych orzeczeń. Kierowca może otrzymać orzeczenie psychologiczne „do pracy kierowcy”, dla „kandydata na kierowcę wyższych kategorii”, „do przedłużenia prawa jazdy”, „do pracy instruktora”, „do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego” itd.

Wszystkie dodatkowe orzeczenia psychologiczne są w cenie badania.

 PRAWO

Ustawa z dn. 20 czerwca1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
Ustawa z dn. 06 września 2001 r. o transporcie drogowym
Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 05 stycznia 2011
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy