bg-footer

Obrót bronią - badania

BADANIA  PSYCHOLOGICZNE DO OBROTU BRONIĄ O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM 

Badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające posiadanie broni   są potrzebne gdy:

 • twoja firma stara się o koncesję na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych  o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • jesteś osobą ubiegającą  się  lub  posiadającą  prawo do  wykonywania  lub  kierowania  działalnością  gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnioną przy  wytwarzaniu  i  obrocie  materiałami  wybuchowymi,  bronią,  amunicją oraz wyrobami  o  przeznaczeniu  wojskowym  lub policyjnym
 • jesteś przedsiębiorcą, masz dostęp, przechowujesz materiały wybuchowe o  przeznaczeniu  wojskowym  lub policyjnym
 • jesteś pracownikiem firmy posiadającej koncesję na wytwarzaniu  i  obrót  wyrobami  o  przeznaczeniu  wojskowym  lub policyjnym

Badanie psychologiczne i lekarskie należy powtarzać co 5 lat.

PRAWO

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji .

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osob ubiegajacych się lub posiadajacych prawo do wykonywania lub kierowania działalnościa gospodarcza albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronia, amunicja oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

USTAWA z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym1).

OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Promocja

Komplet badań

Badania psychologiczne i lekarskie  potrzebne do otrzymania pozwolenia na posiadanie broni

 • W placówce przy Filtrowej 73 lok 25 wykonujemy równocześnie badania psychologiczne i lekarskie do posługiwania się bronią.
 • Po badaniu otrzymują Państwo dwa dokumenty potrzebne do złożenia na policji: orzeczenie psychologiczne do posługiwania się bronią oraz orzeczenie lekarskie do posługiwania się bronią.
 • Wszystkie badania zajmują około 2 – 3 godzin.

 

BADANIA  PSYCHOLOGICZNE DO OBROTU BRONIĄ I MATERIAŁAMI NIEBEZPIECZNYMI O PRZEZNACZENIU CYWILNYM

Badania psychologiczne i lekarskie są potrzebne gdy:

 • prowadzisz pokazy fajerwerków
 • prowadzisz pokazy sceniczne i pirotechniczne, pokazy weselne
 • masz sklep z fajerwerkami, petardami, zimnymi ogniami, pracujesz przy produkcji fajerwerków
 • jesteś pracownikiem sklepu myśliwskiego
 • ubiegasz się lub posiadasz pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Badanie psychologiczne i lekarskie należy powtarzać co 5 lat.

PRAWO

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji .

USTAWA z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 września 2003 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Promocja

Komplet badań

Badania psychologiczne i lekarskie  potrzebne do otrzymania pozwolenia na posiadanie broni

 • W placówce przy Filtrowej 73 lok 25 wykonujemy równocześnie badania psychologiczne i lekarskie do posługiwania się bronią.
 • Po badaniu otrzymują Państwo dwa dokumenty potrzebne do złożenia na policji: orzeczenie psychologiczne do posługiwania się bronią oraz orzeczenie lekarskie do posługiwania się bronią.
 • Wszystkie badania zajmują około 2 – 3 godzin.