bg-footer

Strażnik Miejski, Inspektor Transportu

BADANIA PSYCHOLOGICZNE DO PRACY STRAŻNIKA GMINNEGO (MIEJSKIEGO)

  • Jesteś lub masz zostać strażnikiem gminnym lub miejskim.

PRAWO

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji .

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich).

 

 

BADANIA PSYCHOLOGICZNE DO PRACY INSPEKTORA RUCHU DROGOWEGO

  • Jesteś lub masz zostać inspektorem ruchu drogowego uprawnionym do przeprowadzania kontroli w transporcie drogowym.

PRAWO

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji .

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego.

Promocja

Komplet badań

Badania psychologiczne i lekarskie  potrzebne do otrzymania pozwolenia na posiadanie broni

  • W placówce przy Grójeckiej 43 lok.12 wykonujemy równocześnie badania psychologiczne i lekarskie do posługiwania się bronią.
  • Po badaniu otrzymują Państwo dwa dokumenty potrzebne do złożenia na policji: orzeczenie psychologiczne do posługiwania się bronią oraz orzeczenie lekarskie do posługiwania się bronią.
  • Wszystkie badania zajmują około 2 – 3 godzin.