bg-footer

KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE DO MULTISELECTU

WSPIERAMY PRZYGOTOWANIA DO MULTISELEKTU

Osobom starającym się o pracę w służbach mundurowych stwarzamy możliwość oswojenia się z badaniem testami psychologicznymi tzw. MULTISELECTEM

Kandydat na policjanta lub żołnierza może dowiedzieć się w bezpiecznej atmosferze na czym polegają testy psychologiczne i jak wygląda rozmowa z psychologiem.
Może w naszej pracowni poznać swoje możliwości wykonując zestaw testów badających cechy osobowości i temperamentu, inteligencję emocjonalną oraz sprawność intelektualną.
Może poznać lepiej siebie i swoje reakcje w sytuacji trudnej, w warunkach stresu, presji czasu i wymagań.
Po badaniu kandydat otrzyma dokładne informacje na temat wyników zastosowanych testów. Dowie się również jak można interpretować uzyskane rezultaty.
Testy stosowane w pracowni psychologicznej sprawdzają podobne cechy i zdolności, które sprawdza MULTISELEKT.

Badania dla policjanta lub żołnierza

Korzyścią z badania przygotowującego jest

  • poznanie i omówienie mocnych i słabych stron kandydata
  • oswojenie się z doświadczeniem badania psychologicznego
  • uniknięcie efektu zaskoczenia w trakcie przystąpienia do MULTISELECTU